Mój koszyk×

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego – dotyczy – sklep.ziolowawyspa.pl

Sklep sprzedaży wysyłkowej dostępny pod adresem: www.sklep.ziolowawyspa.pl prowadzony jest przez Małgorzatę Kaczmarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą jako firma – Pracownia “Ziołowa wyspa” Małgorzata Kaczmarczyk – z siedzibą w miejscowości Skrzydlna 279, kod pocztowy 34-625. Pracownia “Ziołowa wyspa” wpisana została do CEIDG, posiada NIP 9441404493, REGON 351169098. Kontaktować można się poprzez e-mail: ziolowawyspa@gmail.com lub tel. 791489188 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

W dalszej części regulaminu firma Pracownia “Ziołowa wyspa” zwana jest Sprzedawcą, a osoba dokonująca zakupu w dalszej części regulaminu zwana jest Klientem. 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten reguluje wszystkie kwestie związane z zamawianiem i sprzedażą w sklepie internetowym – www.sklep.ziolowawyspa.pl – zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta – Dziennik Ustaw 24 VI 2014 r, poz. 827
 2. Warunkiem niezbędnym dla sprzedaży oferowanych w sklepie produktów jest akceptacja regulaminu.
 3. Strona internetowa www.sklep.ziolowawyspa.pl  i jej zawartość w postaci zdjęć, opisów jest własnością Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 4. Do korzystania z przeglądania asortymentu sklepu i składania zamówień konieczne jest aktywne konto poczty elektronicznej oraz komputer z dostępem do sieci internetowej i przeglądarki typu: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer. Łącze internetowe powinno mieć przepustowość co najmniej 256 kbit/s.

Informacje o produktach

 1. Sprzedawca oferuje do zakupu kosmetyki, maceraty ziołowe, mazidła, oleje zimnotłoczone – wszystkie produkty posiadają właściwe atesty i raporty bezpieczeństwa oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży na rynek europejski.
 2. Każdy produkt zaoferowany do sprzedaży został ręcznie wykonany, jego receptura opracowana w oparciu o długoletnie doświadczenie oraz zatwierdzona w badaniu laboratoryjnym lub raporcie bezpieczeństwa.
 3. Klient dokonuje zakupu poprzez wybór opcji i formy płatności.
 4. Ceny podane na stronie są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej właściwymi przepisami. Ceny te są wiążące i ostateczne. Dla zamówień większych partii produktów ceny mogą być ustalane indywidualnie drogą mailową: ziolowawyspa@gmail.com
 5. Koszty dostawy zależą od wyboru opcji dostawy produktów. Gratisowy koszt dostawy obowiązuje w momencie zamówienia towaru na wartość 250 zł.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży.

Zasady zamawiania produktów

 1. Klient składa zamówienie za pośrednictwem utworzonego przez siebie Konta Klienta.
 2. Klient składa zamówienie poprzez klikanie w opcję – “Dodaj do koszyka”. Następnym etapem jest wybór sposobu płatności, rodzaju dostawy oraz wypełnienie formularza związanego z określeniem miejsca dostawy.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową indywidualny nr zamówienia.
 4. Na każdym etapie składania zamówienia Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować.
 5. Moment wysłania zamówienia związany z ostatecznym potwierdzeniem zamówienia lub jego opłacenie jest ostatecznym dokonaniem zamówienia. Zamówienie takie również można anulować  lub zmienić – tylko poprzez bezpośredni kontakt mailowy – ziolowawyspa@gmail.com lub telefoniczny – 791489188 – tylko do momentu – przed wysłaniem zamówienia do Klienta.
 6. Wyprzedaże i sprzedaże promocyjne dotyczą tylko określonej przez Sprzedawcę liczby produktów.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z Klientem poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy w celu potwierdzenia danych wypisanych w formularzu lub dopracowania zamówienia. W wypadku braku kontaktu z Klientem zamówienie czeka na wysłanie do czasu podania właściwych danych przez Klienta – do upłynięcia 14 dni. Po tym czasie zamówienie jest anulowane.
 8. Zamówienia za pośrednictwem strony www.sklep.ziolowawyspa.pl można składać 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Sprzedawca ma prawo ogłosić dni, w których nie będzie można dokonywać zakupu ze względu na planowany urlop. Dni takie zawsze będą ogłoszone na 2 tygodnie przed planowanym urlopem.
 9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą – dotycząca zakupu produktu lub produktów – ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie – www.sklep.ziolowawyspa.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 10. Przystąpienie do korzystania ze sklepu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym regulaminem. Umowa ta jest zawarta na czas nieokreślony.

Zasady dokonywania rejestracji

 1. Klient ma prawo utworzyć swoje indywidualne Konto Klienta – w tym celu niezbędna jest rejestracja, która odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 2. Formularz rejestracyjny zawiera pola, które wypełnia Klient – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, login. Wypełnienie pól w formularzu jest dobrowolne ale niezbędne dla sfinalizowania zamówienia.
 3. Klient ma obowiązek podania danych zgodnych z prawdą, w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe korzystanie z zakupów w sklepie.
 4. Hasło ma charakter poufny i w każdej chwili może zostać zmienione przez Klienta.
 5. Posiadanie indywidualnego Konta Klienta umożliwia Klientowi składanie zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania danych do realizacji zamówienia.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza Sprzedawcy Klient otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta. Od tego momentu Klient może korzystać z założonego Konta.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usług droga elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń o tym, że Klient przystępuje do korzystania ze sklepu dobrowolnie, że spełnia przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem, że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, że wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
 8. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Rezygnacja taka powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty e-mail. Klient powinien taką wiadomość przesłać z konta e-mail podanego w formularzu. Za datę złożenia rezygnacji uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
 9. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Klienta zarejestrowanego, gdy Klient zamieszcza w sklepie treści bezprawne, gdy Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, gdy Klient narusza Regulamin. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną złożone zostanie przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podany w Koncie Klienta adres e-mail.
 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron jest związane z zablokowaniem  dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

Dostawa i płatności

 1. Klient może dokonać opłaty dzięki wyborowi jednej z opcji: płatność za pobraniem, transakcja kartą płatniczą i e-przelewem – przeprowadzane za pośrednictwem Przelewy24.pl lub przelew tradycyjny – można go dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przelewem internetowym.
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. Płatność przelewem tradycyjnym powininna być dokonana na rachunek bankowy: 88 1050 1445 1000 0097 0370 1533
 4. Uznaje się, że dzień dokonanej płatności jest ten, w którym środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca wystawia dowód sprzedaży oraz na życzenie Klienta – fakturę. Faktura zostaje dołączona do zakupionych produktów i przesłana w paczce.
 6. Zamówiony przez Klienta towar jest dostarczony w ciągu 7 dni – od momentu złożenia kompletnego zamówienia. Podanie błędnego adresu wysyłki może opóźnić realizację zamówienia.
 7. Wysyłki odbywają się w dni robocze: poniedziałek, wtorek, środa.
 8. Opcja dostawy – kurier DPD.
 9. Koszt wysyłki (15 zł) jest widoczny w formularzu zamówienia, po wyborze sposobu wysyłki towaru.
 10. Wysyłka darmowa – przy zamówieniu od 250 zł.
 11. Po otrzymaniu przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności Kuriera stan przesyłki i jej zawartość. W przypadku zniszczenia przesyłki ułatwi to sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji, którą powinien złożyć drogą mailową na e-mail: ziolowawyspa@gmail.com.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do opisanej przez Klienta wady towaru i prześle e-mail do Klienta zawierający stanowisko Sprzedawcy w stosunku do reklamacji w przeciągu 5 dni roboczych.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać drogą pocztową wadliwy towar na adres: 34-625 Skrzydlna 279, Pracownia “Ziołowa wyspa”.
 4. Drogą mailową Klient dostarczy Sprzedawcy dowód zakupu oraz nr konta, na który ma zostać zwrócona kwota za reklamowany towar, opłatę za przesyłkę ponosi Sprzedawca.
 5. W przypadku podrażnienia skóry, alergii na produkt Sprzedawcy – Sprzedawca zastrzega sobie, że zwrócony towar powinien mieć zużyte nie więcej niż 1/4 produktu.
 6. W przypadku wadliwego towaru Sprzedawca ma obowiązek wymienić towar na towar bez wad, koszt przesyłki w takim wypadku ponosi Sprzedawca.

Zwrot należności

 1. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić należność za produkt wywołujący alergię oraz za wadliwy towar w przeciągu 7 dni  na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 2. W przypadku gdy Klient nie wskaże rachunku bankowego, na który ma zostać przesłany zwrot kosztów za wadliwy towar – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu kosztów za wadliwy towar, jeśli został wskazany niewłaściwy nr konta.
 4. Klient nabywający towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru.
 3. Klient ma obowiązek poinformować Sprzedawcę drogą mailową lub w formie oświadczenia wysłanego pocztą o chęci odstąpienia od umowy w czasie 14 dni od momentu, gdy wszedł w posiadanie zamówionego towaru.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwrot towaru na adres: 34-625 Skrzydlna 279 – nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawarta jest między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Produkty oferowane w sklepie – www.sklep.ziolowawyspa.pl – nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez osobę korzystającą ze sklepu oraz usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W dalszej kolejności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn, zmianami). Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce – Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepsiy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z  dn. 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r, poz 827).
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 7. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem www.sklep.ziolowawyspa.pl w wersji elektronicznej umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 8. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w dokumencie – Polityka prywatności.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w w odniesieniu do umów:

 1. O świadczenie usług, jakie wykonaliśmy za twoją wyraźną zgodą.
 2. W której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.