Mój koszyk×

Regulamin Programu lojalnościowego

Regulamin Programu lojalnościowego

Data obowiązywania: 23.03.2023

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym sklepu internetowego Ziołowa Wyspa organizowanym przez Ziołowa Wyspa Małgorzata Kaczmarczyk z siedzibą w Skrzydlnej 279, kod pocztowy 34-625 Skrzydlna.Definicje

W niniejszym Regulaminie następujące terminy mają znaczenie przypisane im poniżej:

“Program lojalnościowy” – oznacza Program lojalnościowy sklepu internetowego, dostępny dla każdego Klienta po zarejestrowaniu konta w sklepie i dokonaniu zakupów jako klient zalogowany.

“Administrator” – administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator tj. Ziołowa Wyspa Małgorzata Kaczmarczyk

“Klient” – osoba dokonująca zakupu towarów marki Ziołowa Wyspa w sklepie internetowym www.sklep.ziolowawyspa.pl 

“Sklep” – objęty Programem lojalnościowym sklep internetowy Organizatora, dostępny pod adresem www.sklep.ziolowawyspa.pl 

Z Programu lojalnościowego Ziołowa Wyspa wyłączone są sklepy partnerskie (posiadające produkty marki Ziołowa Wyspa)

“Towary” – towary, które Klient nabywa w sklepie internetowym marki Ziołowej Wyspy. Towary mogą zostać zakupione z zastosowaniem Rabatu, jeśli takowy będzie przypisany do konta Klienta.

“Uczestnik” – osoba fizyczna, która posiada zarejestrowane konto w sklepie internetowym Ziołowa Wyspa i dokonuje w nim zakupów jako Klient zalogowany.

“RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

“Rabat” – uprawnienie Uczestnika Programu lojalnościowego do dokonania zakupów produktów sklepu Ziołowa Wyspa z zastosowaniem zniżki odpowiadającej zebranym punktom.Postanowienia ogólne

Uczestnikiem Programu lojalnościowego online może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba zainteresowana udziałem w Programie lojalnościowym powinna przed przystąpieniem do niego zapoznać się z treścią poniższego Regulaminu.

Pod warunkami przystąpienia do Programu lojalnościowego określonymi w Regulaminie, przystąpienie do Programu lojalnościowego może nastąpić po zarejestrowaniu konta w sklepie internetowym Organizatora, jeśli do tej pory Klient korzystał z opcji dokonywania zakupów bez rejestracji w sklepie lub po zalogowaniu się na swoje obecne konto i dokonaniu zakupów w sklepie internetowym organizatora.

Przystąpienie do Programu lojalnościowego online jest darmowe i następuje automatycznie po dokonaniu zakupów w sklepie internetowym Ziołowa Wyspa jako Klient zalogowany.

Punkty przypisywane są do konkretnego konta. Nie ma możliwości przepisania lub przypisania punktów do innego konta.

Rabatem nie jest objęta usługa wysyłki.

Rabat z Programu lojalnościowego nie łączy się z innymi promocjami. Uczestnicy nie są uprawnieni do jednoczesnego skorzystania z Rabatu i z innej promocji, chyba że w regulaminie danej promocji zostanie bezpośrednio wskazane, że dana promocja łączy się Rabatem z Programu lojalnościowego.

 

W przypadku spełnienia warunków udziału w Programie lojalnościowym oraz zarejestrowaniu konta w sklepie internetowym Organizatora, pozycja Program lojalnościowy automatycznie pokazuje się Klientowi w zakładce Konto/Moje konto. Po zakupie będą tam automatycznie naliczane punkty (punkty naliczą się dopiero w momencie realizacji zamówienia przez Sklep) 

Każda złotówka wydana w sklepie na zakup produktów = 1 punkt. Po zebraniu 500 punktów, punkty można zamienić na jednorazowy kod rabatowy w wysokości odpowiadającej 10 pkt = 1 zł. Po uzyskaniu 500 punktów w zakładce ‘Moje konto’ > ‘Program lojalnościowy’ pojawi się przycisk ‘Generuj kupon’. Po kliknięciu wygeneruje się kupon, który jest ważny przez 30 dni.

 

W celu wykorzystania uzyskanego kodu rabatowego należy wprowadzić go w pole ‘Kod rabatowy’ na stronie ‘Koszyk’ – pod listą produktów. Minimalna wartość ‘Koszyka’, przy której można wykorzystać kod rabatowy to 150 zł. 

W celu uzyskania możliwości ponownego zamienienia punktów na rabat, Klient musi ponownie uzbierać min. 500 punktów.

Punkty za towary zwrócone do Organizatora zostaną odjęte od aktualnego salda.

W przypadku wyboru opcji ‘Za pobraniem’ a następnie nieodebrania paczki i nieopłacenia zamówienia – punkty zostaną odjęte od aktualnego salda Klienta.Reklamacje

Reklamacje dotyczące Programu lojalnościowego mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@ziolowawyspa.pl

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy, na jaki zarejestrowane zostało konto Klienta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Organizatorowi.


Dane osobowe

Wszystkie dane przetwarzane przez Organizatora, jako Administratora danych osobowych, są zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora tj. Ziołowa Wyspa Małgorzata Kaczmarczyk w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f, a po wyrażeniu zgody w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom, jak też podmiotom udzielającym wsparcia podmiotowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po odstąpieniu z Programu lojalnościowego, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wszelkie informacje handlowe lub marketingowe przekazywane przez Organizatora Uczestnikom Programu lojalnościowego są całkowicie bezpłatne.

Postanowienia końcowe

Uczestnik ma prawo do złożenia rezygnacji z uczestnictwa w każdym czasie, poprzez usunięcie konta w sklepie internetowym Ziołowa Wyspa.

Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu lojalnościowego ze skutkiem w przyszłości.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Korzystać z Programu Lojalnościowego można jedynie poprzez zakupy w sklepie www.sklep.ziolowawyspa.pl . Żaden inny sklep sprzedający produkty marki Ziołowa Wyspa nie jest uprawniony do przydzielania punktów przynależnych do Programu lojalnościowego Ziołowa Wyspa.